Creeren en implementeren van nieuwe missie en visie

Woningcorporatie verandert koers

“Slagvaardig, maar niet over één nacht ijs”

Twee jaar lang verkeer je in de overtuiging dat er een fusie komt. Als die er ineens niet komt, kun je twee dingen doen. Terugkeren naar de oude situatie en je wonden likken, of slagvaardig te werk gaan en een nieuwe koers uitstippelen. De woningcorporatie Domein koos voor het laatste.

Zo’n twee jaar geleden besloten woningcorporatie Domein en twee andere corporaties in de regio Eindhoven nauw met elkaar samen te werken. In de verwachting dat er een fusie zou komen, werden de backoffices van de drie organisaties alvast bij elkaar gebracht in de organisatie Cobra. Totdat duidelijk werd dat er onderling verschillende ideeën waren over de voortzetting van die samenwerking. De corporaties besloten ieder huns weegs te gaan. Domein wilde echter niet terugkeren naar de situatie vóór de samenwerking.

“De wereld had tijdens de periode van samenwerking niet stilgestaan”, vertelt Domein-directeur Ton Mans. “We moeten ons vooroorlogs woningbezit herstructureren. De gemeenten rond Eindhoven waar Domein actief is moeten een substantieel deel van de nieuwbouwproductie in de regio op zich nemen. We zijn betrokken bij diverse initiatieven gericht op wonen in combinatie met zorg. En collega-corporaties in de regio zijn bezig met heroriëntaties die onder andere leiden tot fusies. We hebben dat moment van uit elkaar gaan dan ook aangegrepen om onszelf opnieuw de vraag te stellen: waarom bestaan we? Wat willen we?”

Om een nieuwe missie en visie te formuleren en die te implementeren werd Rudie Jansman aangetrokken. In november ging de directie van start met de eerste fase: het formuleren van de missie en visie en het ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur. Dat gebeurde met het bestaande managementteam van Domein.

Mensen
Het team ging slagvaardig te werk. In november en december werd al een plan gemaakt met een missie, visie en een nieuwe organisatiestructuur. Domein-directeur Ton Mans: “Dat moest snel, omdat in januari duidelijk moest zijn welke functies we aan te bieden hadden aan de medewerkers van Cobra. We hadden hierover in het kader van het met de vakbonden overeengekomen sociaal plan afspraken gemaakt. De mensen die oorspronkelijk van Domein kwamen, hadden een baangarantie. Hoe dan ook, er moest veel slagkracht aan te pas komen om op een snelle manier helder te krijgen welke mensen van de backoffice van Cobra bij welke corporatie terechtkonden.”

De nieuwe organisatiestructuur had ook gevolgen voor het managementteam, dat leiding moet geven aan het nieuwe Domein. Het managementteam is opnieuw geformeerd en staat er sinds april vorig jaar.

Gevoelig
De totstandkoming van de nieuwe missie-visie, de nieuwe structuur en het nieuwe managementteam was een gevoelig proces, vertelt Mans. “Het voormalige managementteam werkte volledig mee met de nieuwe plannen, ook al wisten enkelen dat hun eigen positie in de nieuwe organisatie zou veranderen. Bij veel mensen van Cobra was sprake van rouwverwerking omdat die organisatie ging stoppen. En de zittende medewerkers van Domein moesten natuurlijk weten waar ze aan toe waren.”

Resultaat
“Een belangrijk deel van de implementatie vindt nu plaats, maar de missie-visie is geformuleerd en uitgewerkt in een beschreven organisatiestructuur, inclusief functietyperingen en functieclassificaties. Dat resultaat is binnen de vastgestelde termijn gehaald, omdat we slagvaardig te werk gingen. We begonnen met het stellen van fundamentele vragen. Bijvoorbeeld: als je als Domein meer klantgericht wil werken, wat betekent dat dan voor je, je werkprocessen en je organisatiecultuur? Een andere discussie was: hoe verhoudt de taak als vastgoedbedrijf zich tot de maatschappelijke rol die als corporatie hebt? Daarover was snel consensus.”

Rudie Jansman vindt dat de snelheid en doortastendheid ook te danken is aan de chemie die duidelijk aanwezig was in het team dat de plannen voor het nieuwe Domein uitwerkte. “Er was geen duidelijke scheiding tussen de mensen van het oude managementteam en de andere betrokkenen. We hebben met veel plezier met elkaar gewerkt en daardoor ontstond ook veel energie. Zo hebben we snel de goede discussies kunnen voeren en resultaten kunnen boeken.”

Ook bij de overige medewerkers van Domein konden de plannen goed worden overgebracht. Jansman: “We hebben de plannen gepresenteerd en die zijn met veel vertrouwen ontvangen. Dat gaf me de zekerheid dat de plannen goed doordacht waren.” Mans: “Ik heb gemerkt dat kwaliteit overwint. We zijn snel gegaan maar niet over een nacht ijs. We hebben onze besluiten goed afgewogen en dat straalt kwaliteit uit. En ik merk dat de medewerkers dat ook zien. We hebben daarmee vertrouwen van onze medewerkers gewonnen. En dat is een wezenlijke voorwaarde voor een succesvolle opbouw van ons nieuwe Domein.”