Gemeente Zutphen

Na een intensieve organisatieverandering wat onder andere resulteerde in een nieuwe werkwijze, een nieuwe organisatiestructuur en processen, en ook een nieuw team van leidinggevenden was er behoefte om weer opnieuw inhoud en gezamenlijkheid in leiderschap te creëren passend bij de nieuwe organisatie. Bindje heeft een bijpassend leiderschap programma ontwikkeld en ondersteund.

Doel van het leiderschapsprogramma:

  • Een gezamenlijk beeld van Waardevol Leiderschap dat past bij dit team en bij de gemeente Zutphen
  • Het bepalen van de stappen die nodig zijn om hier invulling aan te geven
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van de benodigde stappen om als team invulling te geven aan Waardevol Leiderschap.

Het programma bestond uit 7 momenten (dagen) dat het team intensief extern met elkaar aan de slag ging. Met als doelstelling dat in de dagelijkse praktijk de effecten zichtbaar zijn en medewerkers weten, merken  en voelen wat waardevol leiderschap voor hen betekent.

Karakteristieken van het programma

  • Eigenaarschap van iedereen
  • Korte doorlooptijd
  • Intensief
  • Co-creatie: Programma wordt samen ontworpen/ingevuld