Zelf-organisatie GGD Zeeland

De uitdaging voor de GGD Zeeland de komende jaren is te voldoen aan de veranderende vraag van burgers en gemeenten. De vragen die de GGD als organisatie krijgt en de netwerken waarin ze werken worden steeds complexer. De snelheid waarin het werk verandert wordt steeds groter. En de GGD wil zich meer als netwerkorganisatie positioneren; we willen gezien worden als de verbindende partij  binnen het sociale domein waarbij professionals ‘in the lead zijn’.

Om dit waar te kunnen maken kiest de GGD voor een andere organisatievorm. De meer klassieke organisatievorm (top-down) voldoet niet in deze context. Het werkt vertragend en is ook niet gericht op innovatie. Er is behoefte aan een organisatievorm met veel meer handelingsruimte voor de professional. Zo kan de professional snel reageren op vragen en ontwikkelingen en zelfstandig opereren in verschillende netwerken. De GGD gaat uit van de eigen kracht van haar medewerkers en gaat werken vanuit resultaatgerichte, zelf-organiserende teams.

Om dit organisatieveranderingsproces te faciliteren is het project Boost! gestart. Het project Boost! creëert de voorwaarden voor zelf-organisatie en zal de professional waar nodig via ontwikkeling, opleiding en ondersteuning de mogelijkheid bieden om zelf-organisatie te realiseren.

Het doel is om een organisatievorm te creëren waarin de zelfstandigheid en ondernemerschap van de professional, in een omgeving die steeds complexer van aard is, kan groeien en waarin er nog meer vanuit de vraag en behoefte van de klant wordt gedacht en gewerkt.

Bindje ondersteunt de GGD bij dit organisatieontwikkel proces.