Samen leren en Innoveren in het Sociaal Domein

8  Organisaties en gemeente Breda zijn in 2013 gestart met een uniek project waarin deze organisatie er voor kozen om samen te leren en te ontwikkelen.

Het netwerk Meedoen en Samenwerken (MenS) is een netwerk waarin acht Bredase welzijnsinstellingen samen werken aan de ontwikkeling van beter en goedkoper welzijnswerk . De organisaties zijn IMW, MEE, WIJ, Surplus Welzijn, Breda-Actief, GGZ, SMO en Novadic Kentron.

Om de gezamenlijke ambities van beter en goedkoper welzijnswerk te realiseren was het nodig om van verkokerde bedrijven met allemaal hun eigen bedrijfsvoering en financiering naar waarde-gedreven bedrijfsvoering (en bijbehorende besturing en financiering) te kantelen. Van losse bedrijven dus onderweg naar waardenetwerken die meervoudig worden bestuurd, dynamisch in samenstelling en activiteit zijn, en samen meer waarde realiseren dan de organisaties tot dusver doen.

Deze voorgenomen kanteling had en heeft enorme implicaties voor de samenwerking tussen de organisaties, de bedrijfsvoering en de manier van doen binnen de organisaties, op alle niveaus. Eigenlijk zijn het in elke organisatie een heleboel kleine en grote veranderingen.

Het realiseren van deze veranderambitie vroeg dus om de nodige kennis en kunde van de organisatiesontwikkeling en daarom zijn ze gezamenlijk gestart met een serie masterclasses. Bindje heeft deze serie vorm gegeven en begeleid. De opzet van de masterclasses bood de kans om met en van elkaar te leren en te ontwikkelen. Enerzijds door via de inbreng van verschillende sprekers met elkaar vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de voorgenomen verandering en anderzijds door daar met elkaar ook direct mee aan de slag te gaan via de praktijkcasussen die de verschillende deelnemers inbrengen.

In eerste instantie werd in 2013 het traject gestart voor de bestuurders, directeuren en managers van de 9 organisaties maar al snel werd dit uitgebreid naar de andere professionals binnen deze organisaties. Ondertussen hebben ruim 250 professionals deelgenomen aan het ontwikkeltraject vanuit zo’n 15 verschillende organisaties (betaalde medewerkers en vrijwilligers.

De opzet kenmerkte zich door het samen leren en veranderen met zowel in- als externe collega’s. Niet binnen de muren van de eigen organisatie maar met de professionals (en vrijwilligers) van de andere professionele zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties die in het zelfde gebied actief zijn. Samen ontdekken wat er nodig is om vanuit vaste organisaties met eigen medewerkers binnen vaste grenzen te komen tot dynamische netwerken van burgers, vrijwilligers en klanten die samenwerken aan een ideaal

De resultaten zoals benoemd door de deelnemers:

 • Voeding en veel nieuwe ideeën opgedaan hoe ik slim en efficient kan (samen)werken
 • Andere manier van denken en kijken
 • Elkaar leren kennen
 • Elkaars kwaliteiten (her)kennen
 • Drempels verlagen om met elkaar aan de slag te gaan
 • Van moeten naar willen
 • Voedingsbodem voor echte samenwerking

Met directe resultaten:

 • Professionals en vrijwilligers vanuit verschillende organisaties vormen samen nieuwe wijknetwerken en vragen ondersteuning van hun leiding ipv anderom.
 • Doordat ze elkaar leren kennen en vertrouwen ontstaat zoeken ze elkaar om rondom klantcasussen en stemmen werkzaamheden veel beter op elkaar af.
 • Professionals en vrijwilligers spreken nieuwe overlegvormen af om activiteiten af te stemmen.
 • Ze maakten en onderhouden zelf een smoelenboek om elkaar beter te kunnen vinden en bereiken.
 • Ze organiseren zelf netwerk-cafe’s waarin ze onderling casussen uitwisselen en nieuwe thema’s bespreken.