Straat of Staat: stimuleren en versterken van sociale samenhang in de wijk

Wie is er verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving? Is het de inwoner of de overheid: Straat of Staat? De een wijst naar de ander en vice versa. Nemen inwoners te weinig eigen verantwoordelijkheid of is de overheid te ver doorgeslagen in het willen ontzorgen, maar kan zij dit door welke oorzaak dan ook onvoldoende waarmaken? Daarover kan lang gediscussieerd worden, maar gevolg is in elk geval: stilstand of zelfs achteruitgang in de wijk. Straat of Staat verbindt juist. Het programma stimuleert en versterkt sociale samenhang in de wijk, door het duurzaam verbinden van inwoners en professionals. In de wijk, laagdrempelig, met een interactieve 2.0 aanpak.